Download

Ebook

1. En français : Une histoire belge surprenante... de Bruxelles à Grand Brussel (en bref)
2. In het Nederlands : Een verbazend Belgisch verhaal... van Bruxelles naar Grand Brussel (kortom)
3. Auf Deutsch : Eine überraschende belgische Geschichte... von Brüssel zu Grand Brussel (kurzgefasst)
4. In English : A surprising Belgian story... from Brussels to Grand Brussel (in brief)


Video

1. L'indépendance de la Belgique · De onafhankelijkheid van België
2. Les origines de la population belge · De oorsprong van de Belgische bevolking
3. Les préjugés sur les différences linguistiques en Belgique · De vooroordelen over taalverschillen in België
4. La situation actuelle de la Belgique · De huidige situatie van België


Document

1. Les 3 problèmes existentiels de la Belgique et de l'Union européenne · De 3 existentiële problemen van België en de Europese Unie
2. Enseignement, Pistes de solution · Onderwijs, Pistes van oplossingen
3. Plan de résilience humaniste, transparent et progressiste · Plan voor een humanistische, transparente en vooruitstrevende veerkracht
4. Bibliographie · Bibliografie